Fogadóórák

  Pedagógus neve Tantárgy Fogadóóra
1. Balogh Csilla magyar nyelv és irodalom, osztályfőnök (9.o.) hétfő 4.óra
2. Berta Máté testnevelés kedd 7.óra
3. Bodnár Károly igazgatóhelyettes, informatika, matematika, bibliaismeret kedd 3.óra
4. Bökönyi Péter művészeti szakkörök péntek 16.00-17.00

A 2018/2019-es és a 2019/2020-es tanévben végzett nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a középiskolák 9. és 10. évfolyamán

Az elemzés célja

A 2011. évi CXC. törvény 81. §-ban megfogalmazottak szerint az általános iskoláknak fel kell dolgozniuk a középfokú iskola első két évfolyamán a tanítási év végén elért tanulmányi eredményeket. Természetesen mindezt személyazonosításra alkalmatlan módon. Az elemzést az iskola honlapján vagy annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.