Különös közzétételi lista 

Általános, több- illetve mindegyik intézményegységre vonatkozó adatok 

Az intézményben dolgozó alkalmazottak száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége, a helyi tanterv tantárgyfelosztásához rendelve 

Az intézmény munkarendje a 20011-2012-es nevelési évben 

Óvoda 

Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma 

Iskola 

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve: 
2006 - os, 2007 -es, 2008 - as.

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 

Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve 

A pályakövetés eredményei 

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

Alapfokú művészetoktatási intézmény 

Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet 

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 

Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 

Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 

Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma