Lépésről-lépésre a Bethlenben

Intézményünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, “A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása” című, NTP-KNI-18 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-KNI-18-0119 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Nemzeti Tehetség Program „Lépésről-lépésre a Bethlenben” pályázata 1.500.000,-Ft összegű támogatásban részesült.  

A pályázati projektben 13 tehetséges tanuló számára 60 órás tanórán kívüli tehetséggondozó programot valósítottunk meg a sakk terén a 2018/2019 tanév során. A heti 2-2 tehetségfejlesztő órák mellett Varga Péter a Magyar Sakkszövetség Ifjúsági Bizottság elnöke szakértőként volt jelen. Kiegészítő tevékenységként háromnapos bentlakásos sakk-szaktábort vállaltunk Tokajban, melyben tervezett tehetséggondozó programot, múzeumlátogatást, túrát, közösségépítő- és egyénfejlesztő szabadidős foglalkozásokat valósítottunk meg.

A projektben szisztematikusan a témák szerint (a megnyitástól a végjátékig) tervezett sakk tananyagot sikerült feldolgozni, megtanítani. A megvalósításban nagy segítséget jelentett a sakk tankönyvek, munkafüzetek, példatárak, demonstrációs táblák, sakk-készletek, sakkórák alkalmazása, megfelelő differenciálást biztosítva. A program alatt sikerült ösztönözni diákjainkat a sakkjáték mélyebb megismerésére, emellett gyorsabb ütemű képesség-, készség- és személyiségfejlesztés történt.