A 2016/2017-es és a 2017/2018-as tanévben végzett nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a középiskolák 9. és 10. évfolyamán

A 2016/2017-es és a 2017/2018-as tanévben végzett
nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a
középiskolák 9. és 10. évfolyamán
Nyíregyháza, 2019.11.30.

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 200232
Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7.
Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu
www.bethleniskola.hu www.facebook.com/bethleniskola

Az elemzés célja

A 2011. évi CXC. törvény 81. §-ban megfogalmazottak szerint az általános iskoláknak fel kell dolgozniuk a középfokú iskola első két évfolyamán a tanítási év végén elért tanulmányi eredményeket. Természetesen mindezt személyazonosításra alkalmatlan módon. Az elemzést az iskola honlapján vagy annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
A kapott eredmények kiértékelésével számot tudunk vetni a tanítás-tanulás hatékonyságáról és megoldásokat keresünk annak javítása érdekében. Célunk, hogy a diákok középiskolai eredménye elérje vagy meghaladja az általános iskolai tanulmányi eredményeket.
A 2016/2017-es tanévben végzett nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a középiskola 9. és 10. évfolyamán
A 2016/2017-es tanév végén a nyíregyházi Bethlen Gábor Iskola tanulóinak 96%-a gimnáziumban 4%-a szakgimnáziumban tanult tovább.

Itt letölthező >>>