Tájékoztató intézményi nyitásról (04.16)

Tisztelt Szülők, Diákok, Kollégák!

Magyarország Kormányának legutóbbi határozata alapján Intézményünk vezetősége a következő tájékoztatást adja.

2021. április 19-e hétfőtől az óvodában és az általános iskola 1-4. osztályaiban (alsó tagozat) jelenléti nevelés-oktatás lesz, a gyerekek jöhetnek óvodába és iskolába. A járványügyi előírásokat továbbra is fegyelmezetten be kell tartani: szülők és más vendégek csak jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából léphetnek be az épületbe, a bejáratnál testhőmérséklet-mérés történik, kezet kell fertőtleníteni, maszkot kell viselni a közösségi terekben, büfé nem működik, stb. A középiskolások írásbeli érettségi vizsganapjain is zavartalanul zajlik majd az oktatás az alsó tagozatos osztályok számára.

Az aktuális járványügyi helyzet ismeretében intézményünk lehetőséget biztosít arra, hogy aki nem szeretné még az óvodába vagy iskolába hozni a gyermekét, az megtehesse. Az óvodában a csoport óvodapedagógusával, az iskolában az osztályfőnökkel lehet felvenni a kapcsolatot, és ELŐZETESEN jelezni, ha valaki óvatosságból nem hozza a gyermekét – ezt igazolt hiányzásnak fogjuk tekinteni. Utólagos bejelentést nem tudunk elfogadni, csak orvosi vagy a házirendben szabályozott szülői igazolást fogadunk el. Az otthon tanuló diákoknak elsősorban írott útmutatást küld a szaktanár a tananyagról és a feladatokról. A technikai lehetőségeink korlátai miatt tanórai videó felvételt, vagy valós idejű Meet-közvetítést általában nem, vagy csak nagyon kevés esetben tudunk biztosítani –  és az nem is pótolja teljes értékűen a személyes részvételt. Viszont a tanulás az otthon maradó diákoknak is kötelessége, a dolgozatírás, házi feladat készítés, szóbeli felelés mikéntjéről a szaktanárok fognak tájékoztatást adni.

Ha elegendő érdemjegye van a tanulónak az év végi értékeléshez, akkor megkapja a megfelelő osztályzatot. Ha viszont a távolléte vagy más ok miatt nincs elegendő érdemjegye, júniusban osztályozó vizsgát kell tennie, amiről szintén a szaktanároktól vagy osztályfőnöktől kaphatnak információt.

Tisztelettel kérjük, hogy akinek beteg családtagja van, maradjon otthon, még akkor is, ha az orvosa engedélyezi az óvodába/iskolába járást!

A felső tagozatos és középiskolás tanulók számára továbbra is tantermen kívüli távoktatás formájában folytatódik a tanév, a jelenléti oktatásra a legkorábban május 10-től nyílhat lehetőség. Mivel már csak két hét van hátra az érettségi vizsgák kezdetéig, az arra készülő diákok számára nem szervezünk személyes konzultációkat, minél kisebbre csökkentve ezzel a megbetegedés kockázatát.

A kormány döntése értelmében ebben a vizsgaidőszakban is elsősorban csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek, a szóbeli vizsgák elmaradnak - a kivételekről, valamint a vizsgák pontos időpontjáról és egyéb tudnivalókról az érintett tanulókat tájékoztatjuk. A középszintű érettségin legalább 12%-ot elérő, de az elégségest jelentő 25%-ot alulteljesítő vizsgázók szóban javíthatnak.

Mindenkinek további jó egészséget, a betegeknek mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk!

Tisztelettel:
Gáll Ottó intézményvezető