FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására